Frozen Synapse – poradnik

Rodzaje jednostek

W grze multiplayer jest 5 rodzajów jednostek, nie licząc zakładników z trybu Hostages.

Shotgun, Machine Gun i Sniper Rifle to jednostki strzelające ogniem bezpośrednim.

Rocket Launcher i Granade Launcher to jednostki strzału pośredniego. Różnią się one następującymi rzeczami:
*by wystrzelić potrzebują bezpośredniej komendy aim, dlatego większość poleceń (engage, continue, focus, ignore, cancel aim) jest im zbędna
*same granaty i rakiety nie mogą zabić, robi to dopiero ich eksplozja
*wybuch potrafi zabić również przyjazne jednostki
*granaty i rakiety raz wystrzelone żyją niezależnie od tego czy żołnierz, który je wystrzelił ciągle żyje czy nie
—-

[[Plik:FS-shotgun.jpg]]

”’Shotgun”’ – najszybsze poruszanie się, najszybszy czas reakcji, najkrótszy zasięg broni. Jednostka praktycznie nie do pokonana na bliskim dystansie, idealna w terenie „zabudowanym”.

—-

[[Plik:FS-machinegun.jpg]]

”’Machine Gun”’ – dosyć daleki zasięg broni, ale im dalej tym słabsza celność. Potrafi przydać się na każdym dystansie, najlepiej jednak sprawdza się na dystansie średnim i na bliskim (ale nie przeciwko Shotgunowi).

—-

[[Plik:FS-sniper.jpg]]

”’Sniper Rifle”’ – wolniejsze poruszanie się, daleki zasięg widzenia i strzału. Na średnim dystansie przegrywa z Machine Gunem, na dalekim wygrywa. Jedyna jednostka, która kucając zwiększa swoją celność. Gdy kuca i porusza się jednocześnie z celowaniem, ma taką samą celność, jakby stała nieruchomo.

—-

[[Plik:FS-rocketlauncher.jpg]]

”’Rocket Launcher”’ – wolne poruszanie się zwłaszcza podczas kucania. Rakiety mają nieskończony zasięg. Rakieta nie może trafić w żadną postać, podłogę ani w granicę mapy, jedynie w ściany i osłony. Jeśli w nic takiego nie uderzą, to wylatują za planszę, nie czyniąc żadnej szkody. To jedyna broń mogąca niszczyć elementy otoczenia. Aby trafić w częściową osłonę (jasnoniebieskie elementy) należy przed strzałem kucnąć. Zasięg rażenia eksplozji jest mniejszy od strony przeszkody (strona przeciwna od tej, z której nadleciała rakieta). Jeśli na mapie są wyrzutnie rakiet, należy ostrożnie wybierać osłony dla swoich jednostek.

—-

[[Plik:FS-granadelauncher.jpg]]

”’Granade Launcher”’ – średnia prędkość poruszania się, ale poruszanie się podczas kucnięcia spowalnia tę jednostkę w mniejszym stopniu niż inne. Granat wybucha zawsze 3 sekundy po wystrzeleniu. Maksymalny zasięg jet 2 razy większy niż zasięg Shotguna. Wybuch nie niszczy ścian ani osłon. Granaty odbijają się od ścian, ale mogą przelecieć nad osłonami. Wyrzutnia rakiet to jedyna broń, z której możliwy jest strzał zza osłony podczas kucania. To, plus odbijanie się granatu od ścian, umożliwia wstrzelanie granatu w różne miejsca bez narażania się na strzał przeciwnika. Pozwala to eliminować kampiące jednostki.

Tryby gier multiplayer

Każdy tryb ma dwie odmiany: jasną (Light) i ciemną (Dark).

====Light====
Gracze widzą się nawzajem. Zwycięstwo zależy głównie od tego czy prawidłowo odgadniemy ruchy przeciwnika. W grze multiplayer jest mniej popularny.

====Dark====
Jednostki przeciwnika widzimy tylko wtedy, gdy pojawią się w polu widzenia naszych jednostek. Znaczenia nabiera rozglądanie się i kucanie za osłonami w celu ukrycia się. Wystrzelone rakiety i granaty są jednak zawsze widoczne.
W tym trybie mogą pojawić się na planszy tzw. cienie wrogich jednostek. Pojawiają się one w miejscu gdzie po raz ostatni widzieliśmy danego żołnierza razem z informacją ile to było sekund temu. Czasami powoduje to, że podczas symulacji jeśli przeciwnik skrył się za jakąś przeszkodę lub ścianę, a nasi żołnierze strzelają do cienia, jakby to była widoczna jednostka, co fałszuje symulację. Należy wtedy przesunąć cień za przeszkodę czy ścianę.

===Rodzaje rozgrywki===

<html><img src=”http://img840.imageshack.us/img840/7447/ext20111231185629001.jpg&#8221; alt=”Extermination”/> </html>

====Extermination====
Najpopularniejszy rodzaj. Nie ma tu żadnych specjalnych celów, poza tym, żeby zabić więcej żołnierzy wroga niż on zabije nam. Jeśli wylosuje się zestaw jednostek bez wyrzutni rakiet albo granatów, rozgrywka może zamienić się w obustronne kampienie. Występowanie na mapie wyrzutni rakiet wymusza szukanie wciąż nowych miejsc ukrycia i tym samym ruch.
W tym trybie gra przydziela graczom lustrzany zestaw jednostek.
*Ilość tur: 8
*Dopuszczalne jednostki: wszystkie oprócz snajpera

—-

<html><img src=”http://img163.imageshack.us/img163/3554/sec20111231185542001.jpg&#8221; alt=”Secure”/> </html>

====Secure====
Przed pierwszą turą grą gracze zaznaczają strefy, których zamierzają bronić. Ten kto zaznaczy większą powierzchnię (nie mylić z ilością zaznaczonych kawałków) wygrywa licytację i jest obrońcą. Im większą strefę wylicytuje, tym więcej punktów ma do zyskania lub stracenia.
Gracz atakujący może rozstawić swoje jednostki w strefie atakującego, narzuconej przez grę i widocznej już podczas licytacji, i musi wtargnąć, najwcześniej w 3 turze, własną dowolną jednostką do strefy obrońcy i przebywać tam 3 sekundy bez przerwy. Jeśli gracz atakujący zabije wszystkich obrońców, to i tak musi wejść na 3 sekundy do strefy. Czasem już w bez rozgrywania ostatniej tury widać, że atakujący nie ma szans wygrać, bo jego jednostki są dalej niż o 2 sekundy drogi od strefy. Jednak i tak trzeba rozegrać grę do końca.
Gry obrońca zabije wszystkie jednostki atakującego, gra automatycznie kończy się jego zwycięstwem.
W tym trybie gracze dysponują statystycznie mniejszą ilością jednostek niż w innych trybach.
*Ilość tur: 6 (Light), 12 (Dark)
*Dopuszczalne jednostki: wszystkie

—-

<html><img src=”http://img39.imageshack.us/img39/529/dis20111231185551001.jpg&#8221; alt=”Disputed”/> </html>

====Disputed====
Najmniej popularny tryb. Początek przypomina tryb extermination. W piątej turze na mapie pojawia się w losowych miejscach 5 mini-stref albo pudełek, jak kto woli. Każde takie „pudełko” wyniesione za mapę warte jest 30 punktów. Żołnierz wynoszący pudełko, nie może już wrócić do walki. Uwaga: można również opuścić planszę bez posiadania pudełka, co jest bezsensownym posunięciem, ale może zdarzyć się, gdy ktoś nie zna zasad tego trybu. Jeśli żołnierz niosący pudełko zostanie zabity, pudełko przepada.
Zabicie wszystkich żołnierzy wroga przed piątą turą jest alternatywnym sposobem na wygranie i jest warte 140 punktów.
W piątej turze i później, gdy jeden z graczy straci wszystkie jednostki (zostaną one zabite lub wyjdą w z planszy), drugi gracz automatycznie otrzymuje pozostałe na planszy pudełka.
Jedyny sposób by dowiedzieć się kto ma ile pudełek i w której konkretnie jednostce to zapamiętanie i oglądanie powtórki wcześniejszych tur. W odmianie Dark, możemy nie wiedzieć która z jednostek przeciwnika przejęła dane pudełko.
W tym trybie mapy są podobne do tych w Extermination, ale większe. Ilość jednostek również statystycznie jest większa.
*Ilość tur: 16
*Dopuszczalne jednostki: wszystkie

—-

<html><img src=”http://img846.imageshack.us/img846/8002/hos20111231185509001.jpg&#8221; alt=”Hostage”/> </html>

====Hostage====
Dość popularny tryb gry multiplayer.
Jeden gracz ma za zadanie ewakuować 2 zakładników, którymi może kierować w ograniczony sposób. Drugi gracz posiada o jedną jednostkę bojową więcej i ma za zadanie uniemożliwić to.
Strefa zakładników jest na środku mapy. Gracz pilnujący ich (obrońca) rozstawia swoje jednostki dookoła nich. Strona odbijająca (atakująca) rozstawia jednostki przy krawędziach mapy. Trasa ucieczki zakładników musi być zaplanowana raz i nie może zostać zmieniona. Zakładnicy mogą opuścić swoją strefę najwcześniej w drugiej turze. Gdy już to zrobią mogą być zabici przez obrońców.
Punkty są tylko za uratowanie zakładników, można więc poświęcać jednostki bojowe.
*Ilość tur: 8
*Dopuszczalne jednostki: wszystkie

—-

<html><img src=”http://img806.imageshack.us/img806/1360/cha20111231185526001.jpg&#8221; alt=”Charge”/> </html>

====Charge====
Jeden z popularniejszych trybów. Mapa ma kształt bardziej wydłużony, w porównaniu z innymi trybami. Przed pierwszą turą gracze obstawiają jak daleką strefę uda im się zdobyć. Gracz, który wybrał bardziej oddaloną strefę, wygrywa licytację i jest stroną atakującą.
Gracz atakujący musi w ostatniej turze przebywać w docelowej strefie lub za nią jedną ze swoich jednostek, nieprzerwanie przez co najmniej 3 sekundy. Wcześniejsze zajęcie lub przekroczenie strefy nic nie daje. Punkty, które gracz może zyskać lub stracić, zależą od tego jak daleką strefę wylicytował.
*Ilość tur: 6
*Dopuszczalne jednostki: wszystkie

Porady taktyczne

By dobrze grać w Frozen Synapse, trzeba wiedzieć jak działa mechanika gry.
Tak naprawdę w grze są tylko linie i punkty.

Nasze jednostki, ich położenie i waypointy to punkty. Waypoint widzimy na ekranie jako kwadrat ze strzałkami dookoła, ale liczy się tylko jeden punkt dokładnie w jego środku.

To samo z postaciami żołnierzy, to też tylko punkty (plus dodatkowe zmienne jak zwrot, postawa itd.). Punkty są nieskończenie małe, jednostka choćby była na krawędzi pola widzenia jest odsłonięta cała albo całkowicie schowana.

Wszystkie niecelne strzały to tylko efekt graficzny. Trafienie w cel jest kwestią czasu, który jest determinowany przez wiele zmiennych.  Jeśli wszystkie zmienne były jednakowe dla obu jednostek, to zwycięzca starcia wybierany jest metodą pseudolosową, na podstawie tego do którego gracza należy i która jest aktualnie tura.

Celność jednostki w danej sytuacji mierzy się czasem, po upływie którego jednostka oddaje śmiertelny strzał. Każda okoliczność tak naprawdę nie dodaje lub odejmuje celności, ale dodaje lub odejmuje czas potrzebny do oddania celnego strzału.

==Błędne przeświadczenia u początkujących graczy==

====”Zabłąkana kula może kogoś trafić.”====
”’Nie może”’, ponieważ wszystkie niecelne strzały są tylko efektem graficznym informującym, że dana jednostka rozpoczęła próbę trafienia. Nie można trafić przez przypadek ani swojej przyjaznej jednostki, ani wroga, w którego się nie celuje (zarówno nasi jak i wrogowie mogą jednak zginąć od eksplozji).

====”Shotgun może trafić kilka jednostek naraz.” ====
”’Nie może.”’ Czasem nawet nie trafia jednej jednostki, mimo iż wygląda, że dana jednostka była w polu rażenia strzału.

====”Mój żołnierz zginął, ale jednocześnie zabił swojego zabójcę.”====
Takie coś jest możliwe ”’tylko w przypadku granatów i rakiet”’, które rażą cele niezależnie od okoliczności. W przypadku jednostek strzelających ogniem bezpośrednim (shotgun, machine gun, sniper rifle) nie ma czegoś takiego jak obustronne, jednoczesne trafienie. Nawet gdy wygląda, jakby obie jednostki trafiły się nawzajem równocześnie. Zresztą ciała poległych wrogów są widoczne nawet w trybie Dark, więc tak naprawdę nie można się pomylić.

====”Częściowe wychylenie się zza rogu (wysokiej ściany) daje przewagę.”====
”’Nie daje”’, bo nie można wychylić się częściowo. Jednostka to punkt pośrodku miejsca w którym stoi, reszta grafiki jest tylko po to, by uprzyjemnić grę. Jeśli jakaś jednostka nas wykryje w trakcie wychodzenia zza rogu, ta jednostka jest traktowana tak, jakby stała na otwartym terenie.
Częściową osłonę można uzyskać tylko stojąc za niską ścianą/przeszkodą/osłoną (jasnoniebieskie obiekty).

====”Kucanie zwiększa celność.”====
Kucnięcie zwiększa celność ”’tylko jednostce snajpera”’ (poruszanie się kucając z celowaniem jest u niego równoznaczne z postawą nieruchomą). Kucanie czy wstawanie zawsze za to powoduje opóźnienia w trafianiu w cel przez jakiś po zmianie pozycji.

====”Kucnięcie utrudnia trafienie w nas.”====
”’Tylko w takim znaczeniu, że możemy się schować za niską przeszkodą.”’ Ale wtedy jest mowa raczej o ukryciu i uniemożliwieniu trafienia nas, a nie utrudnieniu.

====”Im bliżej środka naszego pola widzenia pojawi się przeciwnik, tym lepiej.”====
”’Nie ma to znaczenia”’, są tylko dwie opcje, przeciwnik jest w polu widzenia albo nie.

==Najczęstsze błędy popełniane przez początkujących graczy:==

====Strzelanie z rakiet i granatów pod koniec tury====
Granat potrzebuje 3 sekund by wybuchnąć, rakieta potrzebuje czasu by dolecieć do przeszkody. Staraj się tak o zorganizować, by wybuch był w tej samej turze co wystrzelenie, lub w następnej turze, ale zaraz na jej początku. Inaczej przeciwnik zdąży uciec przed eksplozją, bo odpalając symulację tury zobaczy on gdzie i kiedy następuje wybuch.

====Granie tylko w tryb Extermination====
Nie pamiętam już, ale chyba domyślnie wszystkie tryby poza właśnie Extermination są odznaczone. Dlatego gra wyszukuje najczęściej ten tryb. Pewnie nie bez znaczenia jest też fakt, że jest to tryb najłatwiejszy do zrozumienia, bo nie ma w nim żadnych licytacji, zadań itd.
Niestety powoduje to, że inni gracze nawet gdy zaznaczą inne preferowane tryby, a odznaczą Extermination, to gra i tak dobiera im ten nieszczęsny tryb.
Doświadczenie gracze unikają raczej tego trybu, ponieważ jest zbyt statyczny. Utrzymanie przy życiu swoich jednostek jest tak samo opłacalne jak zabicie wrogich, więc gra często zamienia się w obustronną obronę, być może urozmaiconą przez strzelanie na ślepo z wyrzutni rakiet.

====Nieużywanie komendy CoS ( Continue on Sight)====
Przez to ich jednostki potrafią się zatrzymać pośrodku pustego pola i strzelać przez pół planszy do przygotowanego wroga. Dotyczy to zwłaszcza jednostki Machine Gun w początkowych turach, gdy jednostki mają za zadanie jak najszybciej dobiec do dobrych pozycji.

====Ryzykowne odsłanianie się na początku lub w środku tury====
Jeśli już chcesz wyskoczyć z niepewnym manewrem, rób to przy końcu tury. Dzięki temu masz szansę na wycofanie się z przegranej wymiany strzałów w następnej turze.

====Trwanie w jednej kryjówce, gdy przeciwnik posiada granaty lub rakiety====
Jest to nic innego jak proszenie się o rakietę/granat. Co prawda nie zmienianie kryjówki również potrafi zmylić przeciwnika, który myśli, że ją zmienimy, ale jeśli jesteś początkujący, to przeciwnik najpewniej właśnie pomyśli, że jej nie zmienisz. To samo z naszym parciem na najbardziej oczywistą/najlepszą osłonę.

====Nie rozglądanie się w trybach Dark====
Informacja o położeniu i ruchach wroga jest bezcenna. A bez używania komendy ”check” i bez robienia krótkich wypadów z komendą ”Continue on Sight” (CoS), wróg może nas podejść, albo po prostu nie będziemy wiedzieć gdzie on jest.

FAQ

<< [[Frozen Synapse]] << [[Frozen Synapse/Poradnik|Poradnik]]

”’Skąd brać patche?”’

Obecnie najnowsza wersja gry potrafi się zaktualizować automatycznie.

”’Gdzie jest instrukcja?”’

Takiej porządnej instrukcji to oficjalnie nie ma. Podczas gry można kliknąć w znak zapytnia w lewym górnym rogu. Otworzy to okno czegoś w rodzaju skróconej instrukcji. Podstawy gry zawarte są w krótkim tutorialu oraz w instruktażowym video. Na stronie [http://icebrain.net icebrain.net] jest nieoficjalna instrukcja i poradnik, ale najciekawsze rzeczy są tam płatne. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je na [http://milites.pl/forum/viewforum.php?f=34 polskim forum Frozen Synapse].

”’Mój przeciwnik od dłuższego czasu nie wykonuje następnej tury!”’

Czas na wykonanie tury, miał wynosić 2 tygodnie, po przekroczeniu go gracz powinien przegrać grę. Jednak są sygnały, że u niektórych to nie działa. Nieuczciwi gracze wykorzystują to i nie kończą partii w których przegrywają. Pozostaje grać ze sprawdzonymi graczami i czekać na patcha.

”’Mapa i układ jednostek są niezbalansowane!”’

Jeśli uważasz, że mapa jest niezbalansowana, możesz nie wykonać pierwszej tury. Gra nie będzie wtedy uważana za rozpoczętą.
Przy ręcznym tworzeniu wyzwania (Challenge) w opcjach zaawansowanych (Advanced Setup) jest możliwość wygenerowania symetrycznej mapy, niestety tylko dla trybu Extermination.

Istnieje również opcja Open Challenge, która pozwala na stworzenie wyzwania dla każdego chętnego. Wtedy każdy może obejrzeć mapę zanim dołączy do gry.

”’Czy można wysłać wiadomość dla danego gracza?”’

Niestety, jedyny sposób komunikowania się w grze to wbudowany kanał IRC oraz chat podczas gry, jeśli obaj gracze są obecni równocześnie w jednej grze.

”’Czy można korzystać z kanału IRC przez inną zewnętrzną aplikację?”’

Tak, nawet jest to wskazane, bo ma się wtedy więcej opcji i można jednocześnie grać i śledzić kanał. Przykładowy link do IRCa to: [irc://irc.maxgaming.net/mode7games irc://irc.maxgaming.net/mode7games].

”’Mój kod do Steamu nie działa!”’

Jeśli kupiłeś grę poza platformą Steam (Matrix Games, Humble Bundle, Little Big Bunch) to nie będzie działał. W przeciwnym wypadku zgłoś się do producenta.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s